Logo SKOK

Zaproszenie do składania ofert nabycia wierzytelności


Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo Kredytowa im. St. Adamskiego w Toruniu zaprasza podmioty zainteresowane do składania oświadczeń o zamiarze nabycia wierzytelności.

Do sprzedaży przeznaczono pakiet o szacunkowej wartości około 1.000.000,00 zł wierzytelności, na który składają się pożyczki udzielone osobom fizycznym.

Termin składania oświadczeń - 28.05.2018 r na adres mailowy windykacja@skok.torun.pl
.
Podmioty zainteresowane współpracą w zakresie kupna mogą kierować do SKOK pytania przesyłając je drogą mailową na adres: windykacja@skok.torun.pl
.