Stopy procentowe NBP bez zmian

Informacja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniu 5 października 2022 r. Rada podjęła decyzję o utrzymaniu stóp procentowych NBP na niezmienionym poziomie, tj.: stopa referencyjna 6,75%; stopa lombardowa 7,25%; stopa depozytowa 6,25%; stopa redyskontowa weksli...

Zmiana stóp procentowych NBP

Informacja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniu 7 września 2022 r. Rada postanowiła podwyższyć stopy procentowe NBP o 0,25 pkt. proc do poziomu: stopa referencyjna 6,75% w skali rocznej; stopa lombardowa 7,25% w skali rocznej; stopa depozytowa 6,25% w skali...

Zmiana w usłudze cash back

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż od 1 września 2022 r. zmianie ulega maksymalna kwota wypłaty w ramach usługi cash back. Obecnie kwota ta wynosi 300 zł, a od 1 września br. będzie równa kwocie ustalonej przez organizację płatniczą VISA tj. 1000 zł.  Co to...

Zmiana stóp procentowych NBP

Informacja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniu 7 lipca 2022 r. Rada postanowiła podwyższyć stopy procentowe NBP o 0,50 pkt. proc do poziomu: stopa referencyjna 6,50% w skali rocznej; stopa lombardowa 7,00% w skali rocznej; stopa depozytowa 6,00% w skali...

Logowanie do bankowości elektronicznej eSKOK

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż obecnie Członkowie Kasy logujący się do bankowości internetowej eSKOK są przekierowywani do strony https://www.eskok.pl/zaloguj/ umożliwiającej wybór aktualnej wersji serwisu lub nowej wersji serwisu, o której pisaliśmy w...