Ubezpieczenia na zdrowie i życie

OPTIMUM MAX to grupowe ubezpieczenie na życie dedykowane członkom SKOK Adamskiego w wieku od 16 do 65 roku życia.

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie lub zdrowie:

 • Ubezpieczonego
 • dziecka Ubezpieczonego,
 • małżonka Ubezpieczonego,
 • rodziców lub teściów Ubezpieczonego

w zależności od zakresu wybranego ubezpieczenia.

Ubezpieczenie może zostać zawarte w jednym z wariantów:

 • SINGIEL – dla samego Ubezpieczonego
 • DUO – dla Ubezpieczonego i jego współmałżonka
 • FAMILIA – dla całej rodziny Ubezpieczonego

dopasowane do oczekiwań i potrzeb członka.

Brak konieczności wykonywania badań lekarskich przy zawieraniu ubezpieczenia.

Więcej informacji OWU

NNW to ubezpieczenie dedykowane każdemu klientowi, a w szczególności członkom SKOK Adamskiego.

Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) posiadają szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej i obejmują:

 • trwałe inwalidztwo (MINI) lub uszczerbek na zdrowiu w NNW (MIDI lub MAXI)
 • śmierć ubezpieczonego w NNW
 • śmierć ubezpieczonego w wyniku NNW w ruchu komunikacyjnym
 • opcje dodatkowe, m.in. z tytułu:
  • pobytu w szpitalu w wyniku NNW
  • całkowitej niezdolności do pracy w NNW
  • amatorskiego uprawiania sportów wysokiego ryzyka
  • odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym

  Więcej informacji https://direct.saltus.pl/informacje/ubezpieczenia-nnw