Logo SKOK

Informacja o przyjęciu zasad ładu korporacyjnego
Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej im. St. Adamskiego w Toruniu


Zarząd Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej im. St. Adamskiego w Toruniu uprzejmie informuje, iż związku z podjęciem przez Komisję Nadzoru Finansowego uchwały nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014r. wprowadzającej „Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, Rada Nadzorcza i Zarząd SKOK przyjęły uchwały dotyczące stosowania zawartych w nim zasad, obowiązujące od 01.01.2015r., z zastrzeżeniem tych , które prowadziłyby do naruszenia prawa powszechnie obowiązującego lub których wprowadzenie byłoby nieproporcjonalne do skali, charakteru działalności oraz specyfiki SKOK Adamskiego lub nadmiernie uciążliwe.

Jednocześnie informujemy, że SKOK Adamskiego, realizując zasady ładu korporacyjnego, udostępnia do wglądu we wszystkich swoich placówkach oraz na stronie internetowej www.skokadamskiego.pl najważniejsze dokumenty, tj.


PDFZasady Ładu Korporacyjnego
PDFWyłączenia stosowania zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w SKOK Adamskiego.
PDFOcena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Kasie.