Logo SKOK

Lokaty rentierskie


Lokaty terminowe odnawialne i nieodnawialne


• Na okres od 1 do 120 m-cy

• Wypłata odsetek po upływie 1 miesiąca lub 3 miesięcy

• Ze zmiennym oprocentowaniem

• Idealna propozycja dla klientów, którzy posiadają oszczędności i chcą regularnie otrzymywać odsetki od wpłaconego kapitału

• W przypadku zerwania lokaty deponentom przysługuje 10% zgromadzonych odsetek na dzień zerwania lokaty

Oprocentowanie lokat dostępne jest w zakładce "materiały do pobrania"

Środki pieniężne zgromadzone w SKOK Adamskiego są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U. z 2009 r., Nr 84, poz. 711 z późn. zm.) do wysokości równowartości w złotych 100.000 euro.

Szczegółowe informacje dotyczące objęcia spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych ochroną BFG na stronie www.bfg.pl