Logo SKOK

Lokaty terminowe


Lokaty terminowe odnawialne i nieodnawialne


• Na okres od 1 do 36 m-cy

• Kapitalizacja odsetek następuje po terminie wynikającym z umowy

• Ze zmiennym i stałym oprocentowaniem

• W przypadku zerwania lokaty deponentom przysługuje 10% zgromadzonych odsetek na dzień zerwania lokaty

Oprocentowanie lokat dostępne jest w zakładce "materiały do pobrania"

Środki pieniężne zgromadzone w SKOK Adamskiego są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji ( t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1937 z późn. zm.).

Szczegółowe informacje dotyczące objęcia spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych ochroną BFG na stronie www.bfg.pl