Logo SKOK

NNW


NNW to ubezpieczenie dedykowane każdemu klientowi, a w szczególności członkom SKOK Adamskiego.

Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) posiadają szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej i obejmują:

⇒ trwałe inwalidztwo (MINI) lub uszczerbek na zdrowiu w NNW (MIDI lub MAXI)

⇒ śmierć ubezpieczonego w NNW

⇒ śmierć ubezpieczonego w wyniku NNW w ruchu komunikacyjnym

⇒ opcje dodatkowe, m.in. z tytułu:

    - pobytu w szpitalu w wyniku NNW

    - całkowitej niezdolności do pracy w NNW

    - amatorskiego uprawiania sportów wysokiego ryzyka

    - odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym

Więcej informacji ⇒ https://direct.saltus.pl/informacje/ubezpieczenia-nnw