Historia

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Stanisława Adamskiego w Toruniu to instytucja o ponad 27 letniej tradycji.

Działalność swoją Kasa rozpoczęła w 1993 roku w największym toruńskim przedsiębiorstwie: w Zakładach Włókien Chemicznych „Elana”, jako jedenasta tego typu instytucja w kraju.

Pieniądze na pierwsze pożyczki Kasa otrzymała w formie kredytu komercyjnego z ZWCH Elana, a Amerykańskie Unie Kredytowe sfinansowały zakup komputerów oraz szkolenia pracowników.

Początkowo Kasa została zarejestrowana pod nazwą Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo–Kredytowa w Zakładach Włókien Chemicznych „ELANA”.

W 1994 roku nazwę Kasy zmieniono na Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo–Kredytową w „Elana” S.A., a w 1998 roku, obierając na swego patrona ks. biskupa Stanisława Adamskiego, przyjęła ostatecznie nazwę Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo–Kredytową im. Stanisława Adamskiego w Toruniu.

Po pierwszych zwolnieniach grupowych w zakładzie „Elana”, władze Kasy doszły do wniosku o konieczności wyjścia z ofertą do pracowników innych zakładów. I tak powstały oddziały dla pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i Spółdzielni Mieszkaniowej na Skarpie w Toruniu.

Obecnie Kasa świadczy usługi dla swoich członków połączonych więzią o charakterze organizacyjnym, będących członkami Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej z siedzibą w Gdyni.

Aktualnie Kasa posiada oddziały na terenie dwóch województw: kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.