Logo SKOK

OCHRONA DANYCH


Od 25 maja 2018 r. obowiązują nowe przepisy w sprawie ochrony danych osobowych, znane powszechnie jako RODO. Głównym celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej. SKOK Adamskiego przetwarza Twoje dane m.in. w celu zawarcia umowy, prowadzenia rachunków, bezpiecznego realizowania dyspozycji, a także w celu przedstawiania produktu lub usługi świadczonej przez SKOK.


W informacji zamieszczonej poniżej dowiesz się:

      • jakie dane i w jakim celu przetwarzamy
      • przez kogo
      • komu mogą zostać udostępnione
      • jakie prawa przysługują osobom , których dane dotyczą

Więcej informacji ⇒ Informacja o przetwarzaniu danych osobowych