Konta osobiste

Załóż konto pełne korzyści

ROR to wygodny rachunek osobisty, dzięki któremu można dokonywać bieżących rozliczeń.

Korzyści

 • 0 zł za wpłaty i wypłaty w oddziałach Kasy
 • 0 zł za przelewy wykonywane przez usługę internetową eSKOK – nie dotyczy przelewów do ZUS i US
 • 0 zł za kartę płatniczą VISA w pierwszym roku

Możliwości

 • pobierz i aktywuj naszą aplikację mobilną mSKOK
 • płać  i wypłacaj kartą
 • przekaż dochody lub świadczenia do Kasy Adamskiego
 • złóż wniosek o linię pożyczkową

Regulamin Rachunków Oszczędnościowo–Rozliczeniowych, Tabela opłat i prowizji dla rachunków oraz Tabela oprocentowania depozytów i rachunków znajduje się w zakładce Informacje dla Klienta.

Szukasz konta pełnego korzyści za 0 zł?

Jeśli nie posiadasz rachunku płatniczego, to rachunek podstawowy spełni Twoje oczekiwania!

 • 0 zł za prowadzenie rachunku płatniczego
 • 0 zł za usługę bankowości elektronicznej eSKOK
 • 0 zł za obsługę karty debetowej
 • 0 zł za 5 pierwszych przelewów na rachunek zewnętrznych w danym miesiącu kalendarzowym
 • 0 zł za 5 pierwszych wypłat gotówki z bankomatów na terenie Polski w danym miesiącu kalendarzowym

 

Zgodnie z ustawą z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1997) implementującą dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/92/UE z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie porównywalności opłat związanych z rachunkami płatniczymi, przenoszenia rachunku płatniczego oraz dostępu do podstawowego rachunku płatniczego (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 214): dostawcy usług płatniczych zobowiązani są do świadczenia usługi prowadzenia podstawowego rachunku płatniczego nie później niż przed upływem 18 miesięcy od wejścia w życie ww. ustawy, tj. nie później niż od 8 sierpnia 2018 r.

Realizując postanowienia powyższej Ustawy, z dniem 8 sierpnia 2018 r. nasza Kasa wprowadziła do oferty podstawowy rachunek płatniczy, skierowany do członków Kasy, którzy nie posiadają żadnego rachunku płatniczego w innej instytucji finansowej tj. banku, skok-u.

Osoby zainteresowane otwarciem i prowadzeniem podstawowego rachunku płatniczego zapraszamy do złożenia wniosku, dostępnego w oddziałach Kasy oraz w zakładce Informacje dla Klienta.

Jeżeli brak jest przeciwskazań do otwarcia podstawowego rachunku płatniczego, nasza Kasa zgodnie z Ustawą otworzy Rachunek w ciągu 10 dni roboczych od złożenia kompletnego wniosku.

Regulamin Rachunków Oszczędnościowo–Rozliczeniowych, Tabela opłat i prowizji dla rachunków oraz Tabela oprocentowania depozytów i rachunków znajduje się w zakładce Informacje dla Klienta.