Oszczędności

Oszczędności  umożliwiają osiągnięcie założonych celów

 

Lokata Zimowa  

Oferta skierowana do posiadaczy rachunku płatniczego ROK/IKS z funkcją rozliczeniową/A’vista.

 • Lokata terminowa nieodnawialna z oprocentowaniem stałym
 • Na okres 3, 6, 12 miesięcy
 • Minimalna kwota lokaty to 200 zł
 • Maksymalna kwota lokaty to 150 000 zł*

Dla Członków Kasy, którzy złożyli lub złożą najpóźniej w dniu zakładania lokaty oświadczenie o wysyłce całej korespondencji z Kasy drogą elektroniczną**

OKRES 3 miesiące 6 miesięcy 12 miesięcy
Oprocentowanie stałe w skali roku 3,50% 4,50% 5,80%

 

Dla pozostałych Członków Kasy

OKRES 3 miesiące 6 miesięcy 12 miesięcy
Oprocentowanie stałe w skali roku 2,00% 2,50% 3,30%

Odsetki naliczane są na koniec okresu umownego. W przypadku zerwania Lokaty Zimowej przed końcem umowy, wypłacony zostanie sam kapitał, bez naliczonych za ten okres odsetek.
Lokatę można założyć w jednym z oddziałów Kasy.

*Członek Kasy może posiadać kilka rachunków Lokaty Zimowej, pod warunkiem, że ich saldo nie przekracza łącznie 150 000 zł.
**W sytuacji, kiedy okaże się, że klient nie złożył stosownego oświadczenia, oprocentowanie lokaty zostanie zmienione na zgodne z ofertą dla pozostałych Członków Kasy.

Produkt dostępny w oddziałach Kasy do 31.01.2023 r.

Środki pieniężne zgromadzone w Kasie Adamskiego są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji ( t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1937 z późn. zm.).

Szczegółowe informacje dotyczące objęcia spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych ochroną BFG na stronie www.bfg.pl

Oszczędzaj na rachunku A’vista, gdzie w każdej chwili możesz wycofać pieniądze zachowując wpłacony kapitał

Rachunek prowadzony jest w celu gromadzenia oszczędności członków Kasy. Dla każdego członka może być prowadzony tylko jeden Rachunek.

Szczegóły:

 • możliwość dokonywania wpłat i wypłat w dowolnym terminie
 • brak konieczności stałych wpływów
 • 0 zł za prowadzenie rachunku
 • darmowe przelewy wewnętrzne
 • korzystne oprocentowanie
 • kapitalizacja roczna

Regulamin rachunków oszczędnościowych A’vista,  Tabela opłat i prowizji dla rachunków oraz Tabela oprocentowania depozytów i rachunków znajduje się w zakładce Informacje dla Klienta.

Indywidualne Konto Spółdzielcze

IKS służy do gromadzenia oszczędności członków Kasy w formie obowiązkowych wpłat.

 • oprocentowanie konta stałe 0,5% w skali roku
 • kapitalizacja miesięczna
 • brak opłat za prowadzenie konta

Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych, Tabela opłat i prowizji dla rachunków oraz Tabela oprocentowania depozytów i rachunków znajduje się w zakładce Informacje dla Klienta.