Oszczędności

Oszczędności  umożliwiają osiągnięcie założonych celów

Załóż lokatę terminową odnawialną lub nieodnawialną

Szczegóły:

 • Na okres od 1 do 36 m-cy
 • Kapitalizacja odsetek następuje po terminie wynikającym z umowy
 • Ze zmiennym i stałym oprocentowaniem
 • W przypadku zerwania lokaty deponentom przysługuje 10% zgromadzonych odsetek na dzień zerwania lokaty

Oprocentowanie lokat dostępne jest w zakładce Informacje dla Klienta.

Środki pieniężne zgromadzone w Kasie Adamskiego są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji ( t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1937 z późn. zm.).

Szczegółowe informacje dotyczące objęcia spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych ochroną BFG na stronie www.bfg.pl

Oszczędności zapewniają poczucie finansowego komfortu

Lokaty rentierskie to lokaty terminowe, w których odsetki  wypłacane są w trakcie okresu umownego na rachunek wskazany w umowie, w okresach 1 lub 3 miesięcznych.

Szczegóły:

 • Na okres od 6 do 36 m-cy
 • Wypłata odsetek po upływie 1 miesiąca lub 3 miesięcy
 • Ze zmiennym oprocentowaniem
 • Idealna propozycja dla klientów, którzy posiadają oszczędności i chcą regularnie otrzymywać odsetki od wpłaconego kapitału
 • W przypadku zerwania lokaty deponentom przysługuje 10% zgromadzonych odsetek na dzień zerwania lokaty

Oprocentowanie lokat dostępne jest w zakładce Informacje dla Klienta.

Środki pieniężne zgromadzone w Kasie Adamskiego są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U. z 2009 r., Nr 84, poz. 711 z późn. zm.) do wysokości równowartości w złotych 100.000 euro.

Szczegółowe informacje dotyczące objęcia spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych ochroną BFG na stronie www.bfg.pl

Bądź oszczędnym, abyś mógł być szczodrym

W okresie utrzymywania rachunku systematycznego oszczędzania mogą być dokonywane wpłaty uzupełniające.

Szczegóły:

 • Na okres od 1 do 120 m-cy
 • Dowolna wysokość miesięcznych wpłat

Oprocentowanie lokat dostępne jest w zakładce Informacje dla Klienta.

Środki pieniężne zgromadzone w Kasie Adamskiego są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U. z 2009 r., Nr 84, poz. 711 z późn. zm.) do wysokości równowartości w złotych 100.000 euro.

Szczegółowe informacje dotyczące objęcia spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych ochroną BFG na stronie www.bfg.pl

Oszczędzaj na rachunku A’vista, gdzie w każdej chwili możesz wycofać pieniądze zachowując wpłacony kapitał

Rachunek prowadzony jest w celu gromadzenia oszczędności członków Kasy. Dla każdego członka może być prowadzony tylko jeden Rachunek.

Szczegóły:

 • możliwość dokonywania wpłat i wypłat w dowolnym terminie
 • brak konieczności stałych wpływów
 • 0 zł za prowadzenie rachunku
 • darmowe przelewy wewnętrzne
 • korzystne oprocentowanie
 • kapitalizacja roczna

Regulamin rachunków oszczędnościowych A’vista,  Tabela opłat i prowizji dla rachunków oraz Tabela oprocentowania depozytów i rachunków znajduje się w zakładce Informacje dla Klienta.

Indywidualne Konto Spółdzielcze

IKS służy do gromadzenia oszczędności członków Kasy w formie obowiązkowych wpłat.

 • oprocentowanie konta stałe 0,5% w skali roku
 • kapitalizacja miesięczna
 • brak opłat za prowadzenie konta

Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych, Tabela opłat i prowizji dla rachunków oraz Tabela oprocentowania depozytów i rachunków znajduje się w zakładce Informacje dla Klienta.