Ubezpieczenia

Kasa Adamskiego poza statutową działalnością oszczędnościowo-kredytową oferuje swoim członkom różne produkty ubezpieczeniowe, będące uzupełnieniem oferty usług dla członków Kasy oraz ich rodzin.

W naszej ofercie ubezpieczeniowej członek Kasy znajdzie ubezpieczenia do kredytów/pożyczek jak i ubezpieczenia związane z życiem i zdrowiem swoim i rodziny oraz ubezpieczenia majątkowe.