Majątkowe

UBEZPIECZENIE MIESZKAŃ I DOMÓW JEDNORODZINNYCH to ubezpieczenie dedykowane każdemu klientowi,
a w szczególności Członkom SKOK Adamskiego.

Przedmiotem ubezpieczenia jest

 • mienie stanowiące własność Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego bądź mienie na podstawie tytułu prawnego w posiadaniu tych osób
 • odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym bądź następstwa nieszczęśliwych wypadków.

Ubezpieczenie obejmuje

 • dom jednorodzinny lub mieszkanie
 • stałe elementy wyposażenia domu jednorodzinnego lub mieszkania
 • ruchomości domowe
 • dom jednorodzinny w budowie
 • budowle lub budynki gospodarcze
 • zewnętrzne elementy anten satelitarnych
 • szyby od stłuczenia lub pęknięcia
 • odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków
 • ryzyko dewastacji mienia

Ubezpieczenie może być jedną z form zabezpieczenia kredytu hipotecznego.

Ubezpieczenie indywidualnie dopasowujemy w zależności od potrzeb oraz możliwości finansowych Klienta.

Więcej informacji https://direct.saltus.pl/informacje/ubezpieczenia-mieszkaniowe

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE oferowane są przy współpracy z dwoma towarzystwami:

 • Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia Spółka Akcyjna
  • Pakiet „Mój Samochód”,
 • Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
  • Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych

Dlaczego warto?

 • Ubezpieczenia są proste i tanie,
 • dopasowane do każdego Klienta indywidualnie,
 • możliwość płacenia składki w ratach,
 • przyjazne procedury odnawiania ubezpieczeń.

Więcej informacji https://direct.saltus.pl/informacje/ubezpieczenia-komunikacyjne

MOJA PODRÓŻ to ubezpieczenie dedykowane każdemu Klientowi, a w szczególności Członkom SKOK Adamskiego.

Co zapewnia ubezpieczenie?

pokrycie kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego w czasie wyjazdu zagranicznego z tytułu:

 • leczenia i transportu medycznego z pomocą assistance
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków
 • utraty i uszkodzenia bagażu
 • odpowiedzialności cywilnej

Ubezpieczenie możliwe w 3 wariantach – MINI, MIDI, MAXI.

Dlaczego warto?

 • wysokie sumy ubezpieczenia sięgające do 60 000 euro (dotyczy kosztów leczenia i transportu medycznego)
 • minimum formalności
 • dodatkowa zniżka dla członków Kasy
 • atrakcyjna składka płatna jednorazowo
 • możliwość zawarcia ubezpieczenia nawet na okres 1 roku
 • ubezpieczenie dostępne dla każdego wyjeżdżającego za granicę bez względu na wiek
 • sprawna likwidacja szkód i roszczeń

Więcej informacji https://direct.saltus.pl/informacje/ubezpieczenia-podrozne