Ubezpieczenia na zdrowie i życie

OPTIMUM MAX to grupowe ubezpieczenie na życie dedykowane członkom SKOK Adamskiego w wieku od 15 do 65 roku życia.

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie lub zdrowie:

 • Ubezpieczonego
 • dziecka Ubezpieczonego,
 • małżonka Ubezpieczonego,
 • rodziców lub teściów Ubezpieczonego

w zależności od zakresu wybranego ubezpieczenia.

Ubezpieczenie może zostać zawarte w jednym z wariantów:

 • SINGIEL – dla samego Ubezpieczonego
 • DUO – dla Ubezpieczonego i jego współmałżonka
 • FAMILIA – dla całej rodziny Ubezpieczonego

dopasowane do oczekiwań i potrzeb członka.

Brak konieczności wykonywania badań lekarskich przy zawieraniu ubezpieczenia.

Więcej informacji

MOJE BEZPIECZEŃSTO to ubezpieczenie NNW dedykowane każdemu klientowi, a w szczególności członkom SKOK Adamskiego.

Niektórych sytuacji losowych nie jesteśmy w stanie przewidzieć, ale możemy się przed nimi zabezpieczyć. Dlatego warto mieć ochronę na okoliczność następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje:

 • uszczerbek na zdrowiu w NNW (następstwie nieszczęśliwego wypadku
 • śmierć ubezpieczonego w NNW
 • śmierć ubezpieczonego w NNW w ruchu komunikacyjnym
 • opcje dodatkowe, m.in. z tytułu:
  • pobytu w szpitalu w NNW
  • całkowitej niezdolności do samodzielnej egzystencji w NNW
  • NNW w wyniku wyczynowego lub amatorskiego uprawiania sportów wysokiego ryzyka
  • śmierci w następstwie zawału serca lub udaru mózgu
  • odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym

DLACZEGO WARTO?

 • elastyczny zakres ochrony, który można dostosować w zależności od potrzeb
 • możliwość rozszerzenia ochrony o dodatkowe ryzyka
 • pełna ochrona już od następnego dnia po zawarciu umowy i opłaceniu składki
 • możliwość dokonania wyboru sposobu płatności składki
 • minimum formalności związanych z zawarciem umowy
 • szeroki zakres ochrony za stosunkowo niską składkę ubezpieczeniową

Więcej informacji