Logo SKOK

Polityka Informacyjna


PDFPolityka informacyjna.
PDFStatut SKOK Adamskiego.
PDFRegulamin Zarządu SKOK.
PDFRegulamin Rady Nadzorczej.
PDFRegulamin zebrania przedstawicieli.
PDFRegulamin Grup Członkowskich.
PDFZebranie Przedstawicieli 2018.
PDFSchemat organizacyjny.
PDFInformacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej.
PDFRegulamin dostępu do dokumentów art 18 prawa spółdzielczego.
PDFRegulamin przyjmowania i rozpatrywania pism skarg i reklamacji.