Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż na podstawie art. 15zzh ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i 568)
oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji,

nastąpiło przesunięcie terminu Zebrania Przedstawicieli, które odbędzie się do dnia 30 sierpnia 2020 r.

W związku z powyższym rozliczenie z byłymi członkami z tytułu wpłaconych udziałów oraz ich zwrot nastąpi w ciągu miesiąca od dnia zatwierdzenia przez Zebranie Przedstawicieli sprawozdania finansowego za rok 2019, w którym członkowie przestali należeć do Kasy.

Z poważaniem,
Zarząd SKOK Adamskiego.

 

Akty prawne do pobrania:

  1. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i 568).
  2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji.