Szanowni Państwo,

zapraszamy zainteresowanych do negocjacji mających na celu uzgodnienie warunków i zawarcie umowy sprzedaży portfela wymagalnych wierzytelności Kasy z tytułu kredytów lub pożyczek udzielonych przez Kasę jej członkom.

Szczegółowe informacje znajdują się w poniższych załącznikach:

  1. Publiczne zaproszenie do negocjacji.
  2. Regulamin sprzedaży wierzytelności SKOK im. St. Adamskiego w Toruniu.
  3. Załącznik do Regulaminu – Umowa o zachowaniu poufności.