Logo SKOK

Rachunki systematycznego oszczędzania


• Na okres od 1 do 120 m-cy

• Dowolna wysokość miesięcznych wpłat

Oprocentowanie lokat dostępne jest w zakładce "materiały do pobrania"

Środki pieniężne zgromadzone w SKOK Adamskiego są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U. z 2009 r., Nr 84, poz. 711 z późn. zm.) do wysokości równowartości w złotych 100.000 euro.

Szczegółowe informacje dotyczące objęcia spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych ochroną BFG na stronie www.bfg.pl