RPP na październikowym posiedzeniu utrzymała stopy procentowe na dotychczasowym poziomie.

Zgodnie z decyzją RPP stopa referencyjna w Polsce nadal wynosi 1,5%., lombardowa 2,5%, depozytowa 0,5%. Stopy procentowe są na rekordowo niskim poziomie od 43 miesięcy z rzędu.

Poprzednio Rada, jeszcze w starym składzie personalnym, obniżyła stopy procentowe w marcu 2015 r.