Informacja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniu 3 listopada 2021r.

Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o podwyższeniu stopy referencyjnej NBP o 0,75 pkt proc., tj. do poziomu 1,25%. Jednocześnie Rada ustaliła następujący poziom pozostałych stóp procentowych NBP:

  • stopa lombardowa 1,75% (wzrost o 0,75 pkt proc);
  • stopa depozytowa 0,75% (wzrost o 0,75 pkt proc);
  • stopa redyskontowa weksli 1,30% (wzrost o 0,79 pkt proc);
  • stopa dyskontowa weksli 1,35% (wzrost o 0,83 pkt proc).

Uchwała RPP wchodzi w życie 4 listopada br.