Informacja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniu 8 grudnia 2021 r.

Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o podwyższeniu wszystkich stóp procentowych o 0,50 pkt. proc., ustalając następujący ich poziom:

  • stopa referencyjna 1,75%
  • stopa lombardowa 2,25%
  • stopa depozytowa 1,25%
  • stopa redyskontowa weksli 1,80%
  • stopa dyskontowa weksli 1,85%

Podwyżki stóp to zjawisko, z którym nie mieliśmy do czynienia od bardzo wielu lat. W pierwszej połowie 2020 r. RPP trzy razy obniżyła stopy procentowe i były to tak zwane pandemiczne obniżki. To spowodowało, że pieniądz mieliśmy rekordowo tani. Wcześniej jednak, od marca 2015 r. przez 5 lat obowiązywała również niska stopa referencyjna na poziomie 1,5%.

Uchwała RPP wchodzi w życie 9 grudnia br.