Informacja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniach 10-11 września 2019 r. Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie:

  • stopa referencyjna 1,50%;
  • stopa lombardowa 2,50%;
  • stopa depozytowa 0,50%;
  • stopa redyskonta weksli 1,75%.

To oznacza, że nie zmieni się oprocentowanie kredytów i lokat w złotych. RPP po raz ostatni zmieniła poziom stóp procentowych w marcu 2015 roku, obniżając je o 50 pb.