Informacja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniu 17 marca 2020 r.

Rada podjęła decyzję o obniżeniu podstawowych stóp procentowych NBP:

  • stopę referencyjną o 0,5 pkt proc., tj. do poziomu 1,00%;
  • stopę lombardową o 1 pkt proc., tj. do poziomu  1,50%;
  • stopę redyskonta weksli o 0,7 pkt proc., tj. do poziomu 1,05%

Na niezmienionym poziomie Rada postanowiła utrzymać stopę depozytową NBP tj. w wysokości 0,50%.

Jest to taka pierwsza decyzja RPP od 5 lat, a wysokość stopy referencyjnej będzie najniższa w historii.

Działania te mają na celu wsparcie gospodarki, która w okresie pandemii koronawirusa, może w najbliższym czasie znacząco zwolnić.