Logo SKOK

TWOJA CHWILÓWKA


TWOJA CHWILÓWKA to indywidualne ubezpieczenie na życie dla członka, który zawarł umowę pożyczki chwilowej na okres jednego miesiąca w SKOK Adamskiego.

Przedmiotem ubezpieczenia jest:

⇒ życie Ubezpieczonego (kredytobiorcy/pożyczkobiorcy)


Okres odpowiedzialności Towarzystwa rozpoczyna się w dniu następnym po opłaceniu składki – brak karencji.

W razie śmierci Ubezpieczonego z ubezpieczenia zostaje pokryty przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe niespłacony kapitał pożyczki.Więcej informacji ⇒ OWU