Logo SKOK

TWOJA LINIA


TWOJA LINIA to indywidualne ubezpieczenie na życie dla członka SKOK, który zawarł umowę linii pożyczkowej w SKOK Adamskiego.

Przedmiotem ubezpieczenia jest:

⇒ życie Ubezpieczonego (pożyczkobiorcy)


W razie śmierci Ubezpieczonego niespłacona linia pożyczkowa zostaje pokryta przez towarzystwo ubezpieczeniowe.Więcej informacji ⇒ OWU