Logo SKOK

TWOJA PROMESA


TWOJA PROMESA to indywidualne ubezpieczenie na życie członka SKOK, który zawarł umowę kredytu/pożyczki w SKOK Adamskiego.

Przedmiotem ubezpieczenia jest:

⇒ życie Ubezpieczonego (kredytobiorcy/pożyczkobiorcy)


W razie śmierci Ubezpieczonego niespłacony kredyt/pożyczka zostaje pokryty przez towarzystwo ubezpieczeniowe.Więcej informacji ⇒ OWU