Logo SKOK

TWÓJ WALOR


TWÓJ WALOR to indywidualne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwego wypadku, zawału serca lub udaru mózgu dla członka SKOK, który zawarł umowę kredytu/pożyczki w SKOK Adamskiego.

Przedmiotem ubezpieczenia jest:

⇒ zgon Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,

⇒ zgon Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu,

⇒ całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy w następstwie nieszczęśliwego wypadku.


W razie śmierci Ubezpieczonego niespłacony kredyt/pożyczka zostaje pokryty przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Ubezpieczenie zabezpiecza przyszłość rodziny i poręczycieli.Więcej informacji ⇒ OWU