Logo SKOK

UBEZPIECZENIE MIESZKAŃ I DOMÓW JEDNORODZINNYCH


UBEZPIECZENIE MIESZKAŃ I DOMÓW JEDNORODZINNYCH to ubezpieczenie dedykowane każdemu klientowi,
a w szczególności Członkom SKOK Adamskiego.

Przedmiotem ubezpieczenia jest:

⇒ mienie stanowiące własność Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego bądź mienie na podstawie tytułu prawnego

w posiadaniu tych osób

⇒ odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym bądź następstwa nieszczęśliwych wypadków.


Ubezpieczenie obejmuje :

⇒ dom jednorodzinny lub mieszkanie

⇒ stałe elementy wyposażenia domu jednorodzinnego lub mieszkania

⇒ ruchomości domowe

⇒ dom jednorodzinny w budowie

⇒ budowle lub budynki gospodarcze

⇒ zewnętrzne elementy anten satelitarnych

⇒ szyby od stłuczenia lub pęknięcia

⇒ odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym

⇒ następstwa nieszczęśliwych wypadków

⇒ ryzyko dewastacji mienia


Ubezpieczenie może być jedną z form zabezpieczenia kredytu hipotecznego.

Ubezpieczenie indywidualnie dopasowujemy w zależności od potrzeb oraz możliwości finansowych Klienta.


Więcej informacji ⇒ https://direct.saltus.pl/informacje/ubezpieczenia-mieszkaniowe