Logo SKOK

UBEZPIECZENIE PODRÓŻNE


UBEZPIECZENIE PODRÓŻNE to ubezpieczenie dedykowane każdemu Klientowi, a w szczególności Członkom SKOK Adamskiego.

Ubezpieczenie pokrywa koszty poniesione przez Ubezpieczonego w czasie wyjazdu zagranicznego z tytułu:

⇒ leczenia i transportu medycznego z pomocą assistance

⇒ następstwa nieszczęśliwych wypadków

⇒ utraty i uszkodzenia bagażu

⇒ odpowiedzialności cywilnej


Ubezpieczenie możliwe w 3 wariantach – MINI, MIDI, MAXI.

⇒ wysokie sumy ubezpieczenia sięgające nawet 100.000 zł

⇒ minimum formalności

⇒ dodatkowa zniżka dla członków Kasy

⇒ atrakcyjna składka płatna jednorazowo

⇒ możliwość zawarcia ubezpieczenia nawet na okres 1 roku

⇒ pakiet „Pomoc w Podróży” gratis od pośrednika

⇒ ubezpieczenie dostępne dla każdego wyjeżdżającego za granicę bez względu na wiek

⇒ sprawna likwidacja szkód i roszczeńWięcej informacji ⇒ https://direct.saltus.pl/informacje/ubezpieczenia-podrozne