Logo SKOK

UBEZPIECZENIA


SKOK im. Stanisława Adamskiego w Toruniu poza statutową działalnością oszczędnościowo-kredytową oferował swoim członkom różne produkty ubezpieczeniowe, będące uzupełnieniem oferty usług dla członków SKOK oraz ich rodzin.


W naszej ofercie ubezpieczeniowej członek SKOK znajdzie ubezpieczenia do kredytów/pożyczek jak i ubezpieczenia związane z życiem i zdrowiem swoim i rodziny oraz ubezpieczenia majątkowe.