Uprzejmie informujemy, że dla naszych Członków posiadających karty Visa, zwiększono limit płatności zbliżeniowych z 50 do 100 zł, bez konieczności potwierdzania kodem PIN.

Jednocześnie informujemy, że terminale płatnicze są stopniowo aktualizowane przez operatorów. Dlatego może się jeszcze zdarzyć, że płatność zbliżeniowa do 100 zł będzie wymagała potwierdzenia kodem PIN.

Starajmy się korzystać z technologii zbliżeniowych. Warto zminimalizować ryzyko kontaktu z klawiaturą terminali płatniczych przy wpisywaniu kodu PIN.