Szanowni Państwo,

14 września 2019 r. ze względu na wymogi dyrektywy unijnej PSD2 (Payment Services Directive 2) zmianie ulegnie sposób logowania do bankowości elektronicznej oraz zostanie wycofana możliwość korzystania z listy haseł jednorazowych.

Zmiana sposobu logowania

Logujemy się tak jak dotychczas poprzez podanie prawidłowego loginu i hasła, ale dodatkowo uzyskują Państwo zabezpieczenie w postaci jednorazowego hasła wysłanego SMS-em. Wiadomość przyjdzie pod wskazany przez użytkownika numer telefonu do obsługi bankowości elektronicznej.

Likwidacja list haseł jednorazowych

Od 14 września 2019 r. każde polecenie przelewu na rachunek inny niż rachunek własny w Kasie będzie wymagał podania jednorazowego hasła SMS wysłanego przez Kasę użytkownikowi pod wskazany przez niego numer telefonu. W treści SMS-a będą zawarte następujące informacje:

  • nazwa odbiorcy,
  • numer rachunku odbiorcy,
  • kwota transakcji płatniczej.

Dane te będą zawsze danymi wskazanymi przez użytkownika w poleceniu przelewu. W celu bezpieczeństwa należy pamiętać, aby zweryfikować treść SMS-a z treścią przelewu.

Jak ustawić jednorazowe hasła SMS?

Przed przystąpieniem do zmiany ustawień przez usługę bankowości elektronicznej, należy zweryfikować poprawność numeru telefonu w panelu Ustawienia w zakładce Moje dane. Jeżeli numer telefonu uległ zmianie należy go zaktualizować w placówce Kasy.

Następnie zmiany ustawień na jednorazowe hasła SMS można dokonać przez usługę bankowości elektronicznej wykonując poniższe działania:

  • KROK 1  – należy wejść w panel Ustawienia, następnie Zarządzanie autoryzacją i wybrać Jednorazowe Hasła SMS
  • KROK 2 – należy wybrać przycisk Zmień, następnie zweryfikować numer telefonu i kliknąć Dalej.
  • KROK 3 – należy wprowadzić otrzymane na telefon hasło jednorazowe, potwierdzić hasłem z listy haseł jednorazowych, a następnie kliknąć Akceptuj.